LED THERE BE LIGHT!

In de tweede column heb ik de belangrijkste factoren die de kwaliteit van LED verlichting bepalen verder aan de orde gesteld.

In dit derde en laatste artikel uit deze reeks zal ik aangeven welke LED verlichting in welke situatie het best kan worden toegepast. Hierbij ga ik vooral in op de mogelijkheden bij de reeds bestaande bouw. De mogelijkheden bij nieuwbouw zijn in principe onbeperkt en worden bepaald door de laatste stand van de techniek in combinatie met budget en de wensen van de klant. 

In alle situaties blijft gelden dat voor het bepalen van de juiste keuze het voor u als klant van groot belang is deskundig advies in te winnen bij een LED Specialist.

Ik maak de volgende grove onderverdeling:

 

7 Hoofdgroepen 

1. Kantoor- en openbare gebouwen

2. Bedrijfshallen

3. Winkels en showrooms

4. Scholen- en zorginstellingen

5. VVE's en Woningcorporaties

6. Parkeergarages

7. Bedrijventerreinen

 

Ad 1 

Bij kantoren en openbare gebouwen zoals bibliotheken en bioscopen wordt veel gebruik gemaakt van TL verlichting en Downlighters. Vaak toegepast in zogenaamde systeemplafonds. Is dit het geval dan kan bij de TL verlichting worden gekozen voor vervanging door LED TL, welke in de bestaande armaturen worden geplaatst, of complete vervanging door LED Panelen. E.e.a. is afhankelijk van de kwaliteit van de huidige armaturen en de beoogde sfeer. Belangrijk hierbij is te kijken naar uitstraling, kleurkeuze en functionaliteit (bewegingssensoren, dimbaarheid, ed.).

Ad 2

Bij bedrijfshallen gaat het vooral om functioneel licht. De juiste hoeveelheid op de juiste plaats. Meestal hangen de lichtarmaturen hoog en worden vaak zogenaamde TL Trogarmaturen toegepast. Hier is het vervangen van de conventionele TL door LED TL de meest voor de hand liggende methode. Afhankelijk van de hoogte en de benodigde hoeveelheid licht op de vloer dient er gekozen te worden voor een LED TL met voldoende Lumenoutput (lichtopbrengst). Omdat het hier vooral om functioneel licht gaat is een daglichtkleur van minimaal 4000K de meest gewenste oplossing. Bij logistieke hallen en magazijnen waar niet continu iemand aanwezig is, wordt het toepassen van bewegingsdetectie systemen een lucratieve oplossing.

Ad 3

Bij winkels en showrooms draait het vooral om de uitstraling. Het uitlichten van de producten op de juiste manier is hier de kunst. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Afhankelijk van de bestaande situatie moet gekeken worden naar de meest geschikte oplossingen. Veel wordt gewerkt met Spotverlichting, TL en Downlights. Het toepassen van LED Panelen in bijvoorbeeld autoshowrooms is zeer aan te bevelen. Voor het uitlichten van groente, fruit en vlees zijn speciale LED oplossingen mogelijk.

Ad 4

Bij scholen en zorginstellingen draait het ook voornamelijk om functioneel licht. Helder licht verhoogt overdag de concentratie en geeft energie. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat verlichting grote invloed uitoefent op het prestatievermogen en de levenskwaliteit van de mens. Ook hier geldt weer dat afhankelijk van de bestaande situatie verschillende oplossingen in LED mogelijk zijn. Bij scholen is ook vooral een belangrijk pluspunt dat LED verlichting veel minder warmte ontwikkelt dan conventionele verlichting en daardoor het 'opwarmen' van de klasgenoten wordt gereduceerd en daardoor de CO2 productie een stuk lager uitvalt. Bij ouderen verhoogt het toepassen van LED daglichtverlichting de levenskwaliteit.

Ad 5

Bij VvE's en Woningcorporaties geldt vooral het reduceren van onnodige branduren. Gallerijverlichting, buitenverlichting, verlichting algemene ruimten, parkeergarages, kelders en liften uitvoeren met slimme LED systemen. Daar waar niet direct licht benodigd is het ook niet laten branden! Wel zorgen voor een veilig gevoel, dus altijd minimaal licht aanwezig. Een filmpje van slimme RADAR LED verlichting in een parkeergarage bij een VvE staat hier op de site. Tevens wordt bij het toepassen van slimme LED verlichting de 'lichtvervuiling' gereduceerd.

Ad 6

Bij Ad 5 hierboven heb ik al aangegeven wat er in een parkeergarage mogelijk is. Toch noem ik deze categorie nog even apart omdat hier nog steeds enorm veel energie onnodig verspild wordt. In vele parkeergarages staat het licht 24/7 aan terwijl er een groot deel van de tijd geen licht benodigd is of slechts op die plaats waar om licht wordt gevraagd. Het toepassen van RADAR LED systemen biedt hier DE oplossing voor. Alleen het volledige licht waar het nodig is en op andere plaatsen alleen licht voor de veiligheid, gereduceerd tot 10-20% van volledige capaciteit. Opschakelen geschiedt in een fractie van een seconde. Parkeergarages met conventionele verlichting kunnen vaak wel 70% op de energie besparen, door het hoge rendement van LED ook aanzienlijk op onderhoudskosten wat leidt tot een terugverdientijd van de LED systemen van gemiddeld een jaar! 

Ad 7

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk de bedrijventerreinen. Hoofdzaak hier zijn veiligheid en energiebesparing. Met LED de ideale combi! LED verlichting heeft de eigenschap zuiver weer te geven. Dit betekent dat in combinatie met het gebruik van camera's de 'indringer' letterlijk gezien is! En door het behoud van licht op de lange termijn blijft de kwaliteit van de beelden gewaarborgd. Het verlichten van de terreinen en gebouwen met LED buitenverlichting is dus zeer aantrekkelijk.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen en/of ervaringen met LED verlichting?

Bel me gerust of ga naar het contactformulier.

Tot gauw weer met verdiepende nieuwe onderwerpen!

Steven.